Klicka på respektive knapp för att se innehåll  
Kamrem

Många kan tycka att ett kamremsbyte känns dyrt, och att man därför drar sig för att få arbetet utfört.
Att avstå från att byta kamrem får i de flesta fall förödande följder – när remmen går av får motorn
allvarliga skador som är mycket kostsamma att reparera. För att öka din förståelse för att det är ganska
omständigt att byta kamremmen vill vi visa vilka moment som ingår. Detta ska dock inte ses som någon
komplett redogörelse av hur ett kamremsbyte går till, men det ger en fingervisning om komplexiteten.
Kamremsbyte från 130 Euro
Kamrem01    Kamrem02